הזיני פרטים בטופס וקבלי הודעה על פתיחת הפעילות יום לפני כולם